Biežāk uzdotie jautājumi

Oktobris 10, 2009

No dažādiem avotiem turpinām saņemt jautājumus par aiziešanas detaļām, tāpēc izveidojam biežāk uzdoto jautājumu sadaļu, kuru papildināsim pēc Jūsu ierosinājumiem.

 Cik Dienas darbinieki ir uzrakstījuši atlūgumus? Kāpēc atšķiras dažādos avotos minētais skaits?

Atlūgumus iesniegušo darbinieku skaits sestdienas Dienā un mūsu blogā atšķiras tāpēc, ka notikumi vakar risinājās tik strauji, ka nedz mums, nedz Dienā palikušajiem kolēģiem acīmredzot nebija pilna informācija. Atlūgumus neviens neorganizē, tā ir cilvēku brīva izvēle. Ja Aleksandrs Tralmaks tiešām ir teicis, ka saņēmis 14 cilvēku iesniegumus, tad mēs joprojām nezinām visus vārdus.

Mums ir apstiprinājums par 11 atlūguma iesniedzējiem: Nellija Ločmele, Anita Brauna, Pauls Raudseps, Dace Smildziņa, Sanita Jemberga, Inga Spriņģe, Baiba Rulle, Rita Ruduša, Guntis Keisels, Ināra Egle, Anda Burve – Rozīte

 Vai redakcijas vadība vispār nepiekrīt izmaksu samazinājumam?

 Nē, tā nav taisnība. Redakcijas vadība uzskatīja, ka satura veidošanas izmaksas jāsamazina, jo Dienas finansu situācija joprojām nav stabila, taču šī samazināšana jāveic saprātīgā veidā, saglabājot Dienas redakcijas kodolu un konkurētspēju.

 Redakcijas vadība kategoriski iebilda pret septembrī piedāvāto 2010.gada budžeta plānu, kurā Dienas redakcijas personāla izmaksas bija paredzēts samazināt par 55% pret šo gadu, kurā jau veikti būtiski taupīšanas pasākumi, tajā skaitā darbinieku atlaišana un algu samazināšana. Redakcijas vadība piedāvāja saprātīgu plānu, kā izmaksas samazināt par aptuveni trešo daļu.

 Kāpēc šis blogs tika izveidots jau septembrī?

 9.oktobrī notikusī vadības aiziešana no Dienas nebija pēkšņs lēmums, jo domstarpības par laikraksta nākotni radās jau vasarā un saasinājās septembrī.

 Pirmais mēģinājums atbrīvot Nelliju notika septembra sākumā, kad viņa iestājās pret Dienas redakcijas izmaksu  samazināšanu par 55% un atteicās pati atstāt amatu vai „klusi pazust”.

Mēģinājums atkārtojās septembra vidū, kad bija jau sagatavoti dokumenti. Tieši tad arī blogs tika reģistrēts kā iespējamais komunikācijas kanāls gadījumā, ja Dienas vadība tiktu atbrīvota un paliktu bez iespējas izskaidrot situāciju lasītājiem un sabiedībai.