Mēs vēlējāmies šo vēstuli publicēt pēdējā Dienā, ko esam veidojuši. Pēc tam, kad mūs no tās izdzina un dažam apsardzes pavadībā pieprasīja uzrādīt somas, mēs nezinām, vai tas būs iespējams. Mūsu kolēģi darīs, ko varēs, bet šeit ir Nellijas atvadu vēstule. “Par graudiem”.–

—-

Cienījamie lasītāji! Pirms gada stājoties pie Dienas izdevniecības stūres es solīju, ka Dienas vērtības nemainīgi saglabāsies un mēs kopā ar komandu strādāsim tā, lai jūs ik rītu saņemtu vislabāko Dienu. Dižķibele ir atstājusi avīzē pēdas, taču mēs esam no sirds pūlējušies, lai šo solījumu turētu.

Diemžēl ir pienācis brīdis, kad tas vairs nav iespējams.

Pēc izdevniecības pārdošanas šovasar jaunais īpašnieks Aleksandrs Tralmaks apņēmās turpināt neatkarīgas žurnālistikas tradīcijas, tālāk investēt uzņēmuma attīstībā, neveikt nekādas būtiskas pārmaiņas izdevumu darbā un publiski sniegt izsmeļošu informāciju par darījuma finansētājiem. Redakcija godprātīgi turpināja darbu, paļaujoties uz šo solījumu izpildi.

Tagad sākas nākamā gada abonēšanas kampaņa, taču šīs apņemšanās un atkārtotie solījumi ir izrādījušās pelavas, ne graudi.

Pēc trīs mēnešu vilcināšanās, kas ir kaitējusi Dienas zīmolam, A.Tralmaks piektdien nosauca finansētājus, kas, pēc viņa vārdiem, devuši naudu pirkumam. Ja tas apstiprināsies, mēs priecāsimies, ka vairs nebūs iemesla spekulācijām, kam pieder vadošais Latvijas laikraksts.

Taču īpašnieku jautājums nav vienīgais Dienas ticamību apdraudošais moments.

A.Tralmaks ir rosinājis tādas pārmaiņas Dienas konceptā, kas pasliktinātu piedāvājumu lasītājiem un ko redakcijas vadība neatbalsta. Ja bez ierunām īstenotu īpašnieka septembrī piedāvāto redakcijas izmaksu samazināšanu, pēc manām domām, tiktu iznīcināta Dienas redakcijas konkurētspēja, tātad iznīcināta Diena.

“Šaubos, vai kvalitatīva žurnālistika ir ilgtspējīgs biznesa modelis” – šī Dienas redaktoru komandai šovasar paustā īpašnieka atziņa man šķiet kā visu jauno pārmaiņu vadmotīvs.

Saprotot, ka nebūs iespējams ar jauno īpašnieku turpināt veidot Dienu kā kvalitatīvu mediju, redakcijas vadība piedāvāja atpirkt izdevniecību un atrada investorus, kas gatavi pilnīgi caurskatāmā veidā uzņemties šādu atbildību. Saņemot noraidījumu šim priekšlikumam, iespējas jēgpilni turpināt darbu esošajā uzņēmumā ir izsmeltas.

Mediji ir uzticēšanās bizness. Šobrīd man vajadzētu lūgt Jūs uzticēties Dienai arī turpmāk un ar savu abonēšanas naudu nobalsot par to, lai nākamo gadu pavadītu kopā. Tā vietā esmu spiesta atvadīties. Ir skumji. Bet – aizejot no uzņēmuma, es palieku uzticīga Dienas zīmolam, kādu to esmu cienījusi un līdzveidojusi.

Es nešaubīgi ticu, ka neatkarīga un kvalitatīva žurnālistika ir vajadzīga un iespējama. Arī Latvijā. Mēs ar kolēģiem atpūtīsimies un tad domāsim, kā Jums to atkal piedāvāt.

Diena nav papīrs un krāsa, Diena ir cilvēku prātu un siržu satikšanās. Man ir bijis gods satikties ar Jums un es ļoti ceru, ka šim atvadu sveicienam reiz sekos atkalredzēšanās!

Patiesā cieņā,

Nellija Ločmele

Pievienojamies Nellijas rakstītajam un līdz ar to pārtraucam darbu laikrakstā Diena:

Anita Brauna, Dienas galvenā redaktore

Pauls Raudseps, komentētāju nodaļas vadītājs un viens no laikraksta Diena dibinātājiem

Sanita Jemberga, vecākā reportiere

Inga Spriņģe, vecākā reportiere

Baiba Rulle, vecākā reportiere

Rita Ruduša, vecākā reportiere

Dace Smildziņa, Sestdienas redaktore

Guntis Keisels, sporta nodaļas redaktors

Ināra Egle, politikas korespodente

Anda Burve – Rozīte, dzīvesstila korespondente

Aprakstītajam pievienojas arī virkne citu redakcijas darbinieku, kuru pilnu sarakstu publicēsim, līdzko tas mums būs zināms.

Redakcijas vadība un ietekmīgi žurnālisti atstāj Dienu

Rīga, 2009.gada 9.oktobris

Izdevniecības „Dienas Mediji” galvenā redaktore Nellija Ločmele un laikraksta „Diena” galvenā redaktore Anita Brauna kopā ar ietekmīgiem redakcijas žurnālistiem pārtrauc darbu, atsakoties vadīt Dienas 2010.gada abonēšanas kampaņu apstākļos, kad AS Diena īpašnieka rīcība un izteikumi grauj Dienas līdzšinējās vērtības un nav savienojami ar kvalitatīvas žurnālistikas attīstīšanu.

Darbu kopā ar redaktoriem pārtrauc viens no Dienas dibinātājiem un komentētāju nodaļas vadītājs Pauls Raudseps, vecākās reportieres Sanita Jemberga, Inga Spriņģe, Baiba Rulle, Rita Ruduša, Sestdienas redaktore Dace Smildziņa, sporta nodaļas vadītājs Guntis Keisels, politikas korespondente Ināra Egle, dzīvesstila nodaļas korespondente Anda Burve Rozīte.

Komandas aiziešanai ir divi galvenie iemesli. Pirmais ir īpašnieka Aleksandra Tralmaka nespēja 14 nedēļas nosaukt Dienas iegādes finansētājus, kas ir nodarījusi būtisku kaitējumu zīmola uzticamībai. Piektdien izplatītais paziņojums joprojām nesniedz pilnu skaidrību, bet gan rada papildu jautājumus, uz kuriem atbildes nav sniegtas.

Otrs iemesls ir nopietnas domstarpības par laikraksta nākotni. Redakcijas vadība uzskata, ka īpašnieka iecerētais biznesa modelis, tajā skaitā septembrī proponētā ideja Dienas satura veidošanas izmaksas samazināt par vairāk nekā pusi, apdraudētu kvalitatīva laikraksta pastāvēšanu, savukārt nākamgad iecerētās izmaiņas laikraksta izdošanā pasliktinātu piedāvājumu lasītājiem un būtiski atšķirtos no abonēšanā solītā.

Lai garantētu Dienas kā neatkarīgas un kvalitatīvas žurnālistikas turpināšanos, redakcijas vadība piedāvāja pārdot izdevniecību un atrada caurskatāmu investoru, taču saņēma īpašnieka atteikumu.

„Uzticamība ir mediju pamats. Ja trūkst skaidrības par Dienas patiesajiem īpašniekiem un redakcijai nav pārliecības, ka varēsim veidot kvalitatīvu laikrakstu atbilstoši lasītāju interesēm, tad nevaram turpināt darbu un likt ķīlā savu reputāciju abonēšanas kampaņas laikā,” atzīst izdevniecības galvenā redaktore Nellija Ločmele.

Redakcijas komanda ir pārliecināta, ka Latvijā ir nepieciešams neatkarīgs medijs, kas nodrošina uzticamu ziņu un analītisko informāciju, tāpēc pēc atpūtas sāks meklēt iespējas tādu veidot. Par komandas tālākajām aktivitātēm varēsiet uzzināt https://citadiena.wordpress.com.

Sīkāka informācija: Nellija Ločmele (29473690), Anita Brauna (29413599), Pauls Raudseps (29501962), Sanita Jemberga (29118845).