Daži vārdi no ārpuses

Oktobris 12, 2009

Latvijas Žurnālistu savienība aicina laikraksta Diena izdevējus kliedēt bažas par neatkarīgas un kvalitatīvas žurnālistikas turpināšanās iespējām a/s Diena izdevumos.

Latvijas Žurnālistu savienība aicina preses darba devējus atturēties no cilvēka cieņu pazemojošas rīcības, izsakot darbavietas uzteikumu vai atlaižot no  darba.

Žurnālistiem, kuriem zaudējot darbu, zudušas radošās izpausmes iespējas, Latvijas Žurnālistu savienība piedāvā izmantot savu interneta mājas lapu (www.zurnalistusavieniba.lv) savu rakstu publicēšanai.